Organitzadors i Col·laboradors

L’esdeveniment està organitzat per Forum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya –Fòrum- i a l’organització de  l’esdeveniment hi col·laboren  la colla, Bar La Morera, Alberplas S.L, Centre de Formació i Prevenció de Mataró (CFP), Salut Mental Catalunya Mataró-Maresme,    Associació per a la Rehabilitació de Persones amb Malaltia  Mental ( Arep), Hospital de Mataró, MAYNOU,  Esports Discovery, Disco Movil Quim, Disbesa, Darnés, Cal Romesco, La Calaixera, Tartessos, Clavell, Mataró Audiovisual, Capgrós, Tot Mataró. 

Compta amb la col·laboració institucional de l'Ajuntament de Mataró i de les entitats Colla MAIMAKANSU i EPMA Solidària.